พวกเราคือใคร

บริษัทที่พานักเรียนไปเรียนต่อในต่างประเทศ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

ภารกิจของเรา


        การเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร FULL BOARDING สัปดาห์ที่ 1 และ 2 แบบโรงเรียนประจำที่มีมาตรฐานคุณภาพ ระดับสูงและพักในห้องพักแบบนักเรียนประจำ ของสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง MILLFIELD SCHOOL ซึ่งได้รับการับรองโดย BRITISH COUNCIL และสัปดาห์ที่ 3 เรียนภาษอังกฤษแบบ INTENSIVE ENGILSH ที่เมือง WEYMOUTH และพัก กับครอบครัวชาวอังกฤษ (เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวอังกฤษตลอด สัปดาห์)


โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร FULL BOARDING


นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมนอกเวลาทุกวันในช่วงบ่าย
เกี่ยวกับเรา